Meddelelser

 

Klinikken holder lukket følgende fredage:  5/4  19/4  3/5  17/5  31/5  14/6  28/6  og henviser til læge Michael Parm på 5951 0066

 

Sygesikringskort:


Generelt gælder at sygesikringen betaler for klinikkens ydelser mod at patienten har præsteret en elektronisk underskrift med sit sygesikringskort. Dette skal derfor medbringes.

Konsultationskvalitet:
Lægeklinikken udleverer medicinliste samt mødekort for at minimere muligheden for fejlmedicinering og andre misforståelser.


Konsultationslængde:
Der er afsat 15 minutter til en konsultation, inkl. papirarbejde. Tidsbegrænsningen bedes respekteret dels af hensyn til andre patienter dels af hensyn til praksis alm. drift, idet sygesikringens konsultationsbetaling svarer til den afsatte tid.

Kronisk sygdom:
Lægeklinikken fokuserer stærkt på forebyggelse, herunder forebyggelse af komplikationer til kronisk sygdom. I denne forbindelse tilbydes sukkersygepatienter, hjertepatienter, patienter med kronisk lungesygdom m.fl. en fast kvartårlig kontrol.


Akut sygdom:
Lægeklinikken kan i hele åbningstiden kontaktes ved akut uopsættelig sygdom.


Bevægelseshandicappede:
Der er direkte adgang til klinikken.

Parkeringsforhold:
Klinikken har egen parkeringsplads med plads til min. 12 biler samtidig.

Undersøgelser lægeklinikken bl.a. udfører:
Blodprøvetagning.
Direkte bestemmelse i eget laboratorie af hb, INR, blodsukker.
EKG elektrisk hjerte diagram
Hjemmeblodtryk (instruktion og udlæning af app.)
Lungefunktionsundersøgelse dels ved alm. peakflow, dels ved avanceret spirometri.
Allergiudredning via blodprøve-tagning.
Urindyrkning.
Hudbiopsier (hudprøver til mikroskopisk og kemisk undersøgelse).

Rejsevaccinationer:
Man skal sikre sig at grundvaccinationen mod difteri og stivkrampe (tetanus) stadig er gældende, i modsat fald skal der bestilles revaccination. Herudover er der ofte behov for vaccination mod smitsom leverbetændelse (hepatit A). Yderligere vaccinationer kan være nødvendige? afhængig af rejsemål, varighed af rejsen og indkvarteringsforhold, god hjælp til beslutning om vaccination fås p? www.vaccination.dk Betalingen for selve vaccinationerne p?hviler patienten selv. Lægeklinikken tager et grundhonorar på kr 115 for vaccination per gang, hertil kommer vaccinens pris. Se www.vaccination.dk. Rejsevaccinerne forefindes på klinikken.